Kestävien elinkeinojen viljelijäyhdistyksen vahvistaminen elinkeinojen suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen kohtaamiseksi (jakso 2)

Tamilnadulainen kansalaistoimijoiden verkosto Joint Action for Sustainable Livelihood (JASuL) on viimevuosina kehittänyt viljelijäkeskeisen Kestävien elinkeinojen viljelijäyhdistyksen (Sustainable Livelihood Farmers Association, SLFA), jonka tavoitteena on työ globalisaation haittavaikutuksia vastaan Tamil Nadussa. Tämän JASuLin hankkeen ”Kestävien elinkeinojen viljelijäyhdistyksen (SLFA) vahvistaminen elinkeinoresurssien suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten kohtaamiseksi Tamil Nadun osavaltiossa (jakso 2)” tavoitteena on voimistuneiden paikallisyhteisöjen päätäntävalta elinkeinoresurssien suojelussa ja käytössä sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Hankkeessa pyritään 1) tekemään ilmastonmuutoskysymys olennaiseksi osaksi viljelijöiden liikettä esim. välittämällä ilmastonmuutostutkimusten tuloksia ja mahdollisia vaihtoehtoja; 2) vahvistamalla ja laajentamalla viljelijöiden liikettä (SLFA) ja jatkamalla JASuLin jäsenten voimistamista elinkeinoon ja ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa esim. perustamalla luonnonmukaisen viljelyn teknisen tuen tiimin sekä rohkaisemalla viljelijöitä säännöllisten kokousten pitämiseen piirikunnan tasolla; 3) jatkamalla allianssin rakentamista muiden viljelijäliikkeiden kanssa osavaltion ja kansallisella tasolla esim. kehittämällä yhteistä toimintasuunnitelmaa; sekä 4) luomalla painetta keskus- ja osavaltion hallituksia kohtaan, jotta ne priorisoisivat elinkeinoasioita ja korjaisivat olemassa olevia toimintatapoja köyhien ja marginalisoituneiden hyväksi esim. uudistamalla nykyisen hallitusohjelman ja tuomalla kansalaisosallistumisen kautta siihen korjauksia maataloustukiin, uuteen maalakiin, vesipolitiikkaan, pohjavesilakiin ja maatalouteen liittyen, sekä välittämällä tietoa JASuLin työstä sosiaalisen median kautta.

Hanketta koordinoi Community Action for Development (CAD) yhdessä JASuLin kanssa. Hankkeen suorat hyödynsaajia ovat marginaaliset kuivien alueiden pienviljelijät (300 perhettä 12 piirikunnassa) sekä 180 JASuLin piirikuntakomiteoissa olevaa jäsenenä olevaa järjestöä. Epäsuoria hyödynsaajia ovat 16 nykyistä viljelijöiden liikettä, Pelasta riisi –kampanja sekä kolme JASuLin solidaarisuustukiryhminä toimivaa jokiverkostoryhmittymää.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
6.5.2014
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
35 000€
Hankkeen kesto (kk):
21kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Strengthening of SLFA for protecting the livelihood resources and combat the consequences of climate change in Tamilnadu (phase 2)