Perinteinen tieto, innovaatiot ja käytännöt paikallisyhteisöissä Tamil Nadussa

Kyseessä on PAD-järjestön ja sen kumppaneiden vuoden kestävä selvityshanke Tamil Nadun osavaltiossa elävien paikallisyhteisöjen perinnetiedosta ja luonnon käyttötavoista, sekä sitä, miten yhteisöjen oikeudet toteutuvat suhteessa Intian lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Selvityksessä on mukana 500-750 perhettä osavaltion metsäalueilta, viljelytasangoilta ja rannikkoalueilta.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
21.11.2013
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
7 800€

Hankkeen nimi englanniksi

Traditional knowledge, innovations, practices and community rights of traditional communities in Tamilnadu: Implications of customary laws and practices