Paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen merkityksellisen osallistumisen vahvistaminen biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen

Hankkeessa työskennellään haavoittuvien ryhmien (kuten paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen) tarkoituksenmukaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi Convention on Biological Diversity (CBD) -prosesseihin. Hankkeessa tuetaan yhteisöedustajien osallistumista CBD kokouksiin, mahdollistetaan heidän huoliensa, paikallisiin käytäntöihin liittyvien aloitteiden ja inputtien kuuleminen ja sitä kautta monipuolistetaan CBD prosesseja sekä varmistetaan, että COP päätökset ovat sovellettavissa todellisen maailman tilanteisiin. Osallistamisen tapoina hankkeessa mm. strategiasessiot (joissa osallistujien äänet saadaan kuuluviin ja joissa mahdollistuu muiden asianosaisten tapaaminen), ECO julkaisut ja osallistuminen oheistapahtumiin. Lisäksi on suunniteltu CBD COP päätösten todellisen täytäntöönpanon seuraamista.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
21.11.2013
Ohjelma:
Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
20 000€
Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Enhancing the possibilities of meaningful participation of Indigenous Peoples and Local Communities in the Convention on Biological diversity