Paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen merkityksellisen osallistumisen vahvistaminen biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen

Hankkeessa työskennellään haavoittuvien ryhmien (kuten paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen) tarkoituksenmukaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi Convention on Biological Diversity (CBD) -prosesseihin. Hankkeessa tuetaan yhteisöedustajien osallistumista CBD kokouksiin, mahdollistetaan heidän huoliensa, paikallisiin käytäntöihin liittyvien aloitteiden ja inputtien kuuleminen ja sitä kautta monipuolistetaan CBD prosesseja sekä varmistetaan, että COP päätökset ovat sovellettavissa todellisen maailman tilanteisiin. Osallistamisen tapoina hankkeessa mm. strategiasessiot (joissa osallistujien äänet saadaan kuuluviin ja joissa mahdollistuu muiden asianosaisten tapaaminen), ECO julkaisut ja osallistuminen oheistapahtumiin. Lisäksi on suunniteltu CBD COP päätösten todellisen täytäntöönpanon seuraamista.

Hankkeen maa tai alue : Developing countries, unspecified Tilijärjestö: The Convention on Biological Diversity Alliance (CBD Alliance) Hanke hyväksytty: 21.11.2013 Myönnetty tuki: 20 000€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta