Alkuperäiskansojen kapasiteetin kasvattamisen tukeminen alueellisessa hallintasuunnittelussa

Surinamin alkuperäiskansat haluavat suojella alueensa ja luonnonvaransa, mutta heillä ei ole ollut riittävää osaamista, voimavaroja ja välineitä kehittää yhteisöperustaisia hallintasuunnitelmia. Hankeen tavoitteina oli kehittää ja toimeenpanna yhteisöperustaisia alueellisia hallintasuunnitelmia alkuperäiskansojen alueiden suojelemiseksi ja kestävän paikallistalouden luomiseksi sekä paikallisen järjestön vahvistaminen luonnonvarojen suojelussa. Hankkeeseen sisältyi surinamilaisten kaliña ja lokono -kansojen edustajien matka Etelä-Guyanaan wapichan-kansan luo oppimaan, miten yhteisöperustaista aluehallintoa suunnitellaan, matkan valmistelu, sekä oppien jakaminen omassa yhteisössä.

Hankkeen maa tai alue : Surinam Tilijärjestö: Association of Indigenous Village Leaders in Suriname (VIDS - Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) Hanke hyväksytty: 15.11.2012 Myönnetty tuki: 10 000€ Hankkeen toteutusaika: 11/2012 - 06/2013 Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta