Merellisten keräilijäsuojelualueiden vahvistaminen

Chico Mendes Institute for the Conservation of Biodiversity, ICMBio, on vastuussa merellisten ja rannikkoalueen keräilijäsuojelualueista Brasiliassa, mutta se ei kykene näkemään alueiden vaatimuksia ja tarpeita kokonaisuudessaan. Näin ollen on tarpeellista vahvistaa keräilijöitä, heidän asioitaan ajavia järjestöjä ja heidän omia kehitysstrategioitaan, jotta julkisten politiikkojen toimeenpanoa voidaan edistää, ja jotta alueet voidaan paremmin suojella myös hallituksen ja yritysten paineelta edistää alueilla suurhankkeita, jotka uhkaavat keräilijöiden perinteistä toimeentuloa. 

Hankkeessa vahvistetaan keräilijäyhteisöjen sekä niiden sateenvarjojärjestön AMEX:n kapasiteettia mobilisoitua ja vaikuttaa poliittisesti Canavieirasin merellisellä keräilijäsuojelualueella. Hanke keskittyy erityisesti CONFREM-järjestön kapasiteetin vahvistamiseen, jotta se voi lobata politiikkoja hyödyntämään perinteisiä kalastuksen ja keräilyn toimeentulon muotoja ja varmistamaan niiden oikeuksia. Tämä sisältää yhteistyötä eri kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, kuten Brasilian kansallisen mangroveverkoston sekä kansainvälisen mangroveverkoston kanssa. 

Hankkeen maa tai alue : Brazil Tilijärjestö: Associação Mãe Dos Extrativistas Da Resex De Canavieiras (AMEX) Hanke hyväksytty: 15.11.2012 Myönnetty tuki: 20 000€ Hankkeen toteutusaika: 11/2012 - 02/2014 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti