Intia ja Nepal: Etelä-Aasian ekologinen demokratia -dialogit

South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED) edistää marginalisoitujen ryhmien osallistumismahdollisuuksia luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon. Toiminnoissaan SADED keskittyy erityisesti ruokaturva- ja ilmastokysymyksiin sekä yhteisöjen autonomian edistämiseen paikallistasolla muodostettavien toimintaryhmien kautta. Verkoston tehtävänä on tuoda uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa ihmisiä tarkastelemaan asioita kriittisesti.

SADED pyrkii tuomaan vuoropuhelun piiriin sekä asianomaisten yhteisöjen edustajia että viranomaisia, tutkijoita, toimittajia, poliitikkoja, talouselämän edustajia sekä kansalaisaktivisteja ja -liikkeitä. Intian järjestökenttä on hyvin pirstaloitunut, joten on tärkeä saada yhteen samojen teemojen parissa toimivia tahoja. 

Vuoropuhelun avulla etsitään ekologisesti kestäviä, oikeudenmukaisempia ja tasa-arvoisempia tapoja lievittää ja ratkaista ympäristöongelmia. Keskustelukanavina toimivat erilaiset yleisötilaisuudet, työpajat, seminaarit, julkaisut ja selvitykset.

Paikallisuuteen perustuvassa tarkastelussa pidetään mukana myös taustalla vaikuttavat globaalit rakenteet. SADED on ollut aktiivisesti mukana Maailman Sosiaalifoorumeissa (WSF). SADED on osa kansainvälistä Vasudhaiva Kutumbakam -verkostoa, joka edistää demokratian erilaisista ulottuvuuksista käytävää vuoropuhelua. SADEDilla on pitkäaikaiset suhteet suomalaisiin ja pohjoismaisiin kehityskriittisiin ja yhteiskuntapoliittisiin verkostoihin. Siemenpuu on tukenut SADEDin toimintaa vuodesta 2002 lähtien.  

 

SADED toimii hallinnollisesti delhiläisen tutkimuslaitoksen Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) alaisuudessa, mutta toiminnan kannalta on tärkeää vapaaehtoisten panostus. Intian sisällä toimintaa on pääasiassa Delhissä, Uttarakhandissa, Maharashtrassa, Jharkhandissa, Biharissa ja Andhra Pradeshissa.

Intian lisäksi toimintaa on myös Nepalissa ja Pakistanissa, tarkoituksena avata ja vahvistaa ekologiseen demokratiaan liittyviä pyrkimyksiä koko Himalajan alueella. Nepalissa toimintaa on tällä hetkellä kolmessa piirikunnassa, joissa järjestetään kylätason tapaamisia. SADED tekee ilmastotyötä luonnonoloiltaan erittäin haavoittuvalla Himalajan alueella, jossa jäätiköiden sulamisella ja jokien tulvimisella on kauaskantoiset vaikutukset koko vuoristoalueen ekosysteemeihin ja ihmisten elämään. Pyrkimyksenä on estää ja lievittää kriisin syvenemistä alueella.

 

Vuotuisen Himalaja-päivän (9. syyskuuta) tarkoituksena on herättää keskustelua Himalajan keskeisestä merkityksestä Etelä-Aasian poliittisessa, taloudellisessa ja sosio-kulttuurisessa kehityksessä sekä sen yhteisöjen kohtaamista haasteista ilmastonmuutoksen edetessä. Päivää vietettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Himalaja-viikon tapahtumien ja vieraiden myötä.

Vuoden 2015 Himalaja-päivää varten Siemenpuu sai tämän 12-minuuttisen videotervehdyksen SADED-järjestöltä ja Prof. Jayanta Bandyopadhyaylta.

 

Julkaisuja tuetuista hankkeista

 

Huhtikuussa 2015 tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen SADED-Nepal teki 15-minuuttisen videon, jossa pohditaan kestävän jälleenrakentamisen mahdollisuuksia.

 

 

 

23.3.2017

SADED Nepal rakentaa ruohonjuuritason demokratiaa ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa käyttäen päämenetelmänä vuoropuhelua ja sen dokumentointia. Kestävien vaihtoehtojen vuoropuhelua käydään varsinkin seuraavissa aiheissa: nuoret ja maastamuutto, biodiversiteetti ja maanviljely sekä kestävä jälleenrakentaminen. Vuoropuheluja järjestetään useilla tasoilla. Nuwakotin, Rasuwan, Dhadingin, Sudhupalchowkin, Dolkan, Dhankutan ja Sankhuwakhabhan piirikuntien kylissä pidettävät vuoropuhelut pyrkivät toimimaan perustana kyläläisten jatkuvalle voimaannuttamiselle.

20.5.2015

SADED-Nepalin hankkeessa on kaksi osiota: aiemman toiminnan jatkoksi tehtävää ruohonjuuritason dialogitoimintaa sekä toukokuun 2015 jälkeisen maanjäristyksen ennallistamisen ja jälleenrakennuksen kestävyyttä vahvistavaa toimintaa.

19.2.2015

SADED pyrkii täsmentämään Ekologisen demokratian käsitettä ja hyödyntämään sitä kehityskysymyksiä koskevissa vuoropuheluissa sekä ympäristöön ja demokratiaan liittyvässä toiminnassa.  SADEDin käyttämä käsite Ekologinen swaraaj tarkoittaa mahdollisuutta autonomisempaan ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja kontrolliin luonnonvarojen käytössä. SADED järjestää erilaisia vuorovaikutteisia dialogeja, joissa pyritään ylittämään niihin osallistuvien tahojen usein lähtökohtaisesti vahvasti eroavat sosiaaliset ja ideologiset lähtökohdat.

SADED-Nepal on rekisteröitynyt järjestönä vuonna 2011. SADED-Nepal edistää oikeudenmukaista ja demokraattista luonnonvarojen hallintaa, ympäristönsuojelua ja ihmisten mahdollisuuksia ekologisen swaraaj:n kehittämiseen. Ekologinen swaraaj tarkoittaa mahdollisuutta autonomisempaan ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja kontrolliin luonnonvarojen käytössä. SADED-Nepalin toimintojen kautta eri toimijat voivat verkostoitua Nepalissa ja Etelä-Aasiassa. Sen toimintamuodot ovat erilaiset dialogit sekä niihin liittyvä julkaisutoiminta.

Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) on vuonna 1963 perustettu Delhissä toimiva kansainvälisesti arvossa pidetty yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos.

 

12.12.2017

[Ruby van der Wekken] From 13th to 15th November I had the pleasure of spending 48 hours with Siemenpuu partner South Asian Dialogues on Ecological Democracy in Nepal (SADED-Nepal), before heading on to India for a visit with its older sister organisation, SADED India.

15.6.2016

[Suvi Sillanpää] Nepalin viime vuoden huhtikuussa ja toukokuussa tapahtuneista maanjäristyksistä on kulunut yli vuosi, mutta niiden jäljet ovat vielä näkyvissä. Vaikka sortuneiden rakennusten jäänteet on raivattu Kathmandun kaduilta, näkyy useiden pystyssä olevien talojen seinissä suuria halkeamia. Vanhassa kaupungissa talojen seiniä on tuettu puupaluilla. Jälkijäristykset muistuttavat edelleen noin 8800 kuolonuhria ja 22 300 loukkaantunutta vaatineesta katastrofista.

22.5.2014

What do people do when they meet health problems in India? What is the role of non-modern health practitioners? These were some of the issues discussed in the dialogue organised by SADED's Health Swaraj Group in Delhi on 20-21 May.