Women Acting Together for Change (WATCH)

Women Acting Together for Change (WATCH) perustettiin vuonna 1992. Se keskittyy auttamaan Nepalin köyhiä, sorrettuja ja syrjäytyneitä yhteisöjä, erityisesti maaseudun naisia. WATCH tukee omavaraista ja kestävää kehitystä tukemalla naisten ​​ja muiden sorrettujen ryhmien järjestäytymistä ja tukemalla heitä toteuttamaan toimintatutkimusta elämänsä parantamiseksi.

WATCH käyttää vuoropuhelua yhteisöjen järjestäytymisen tukena siten, että ne voivat vahvistaa yhteisöllisiä voimavaroja ja päästä yksimielisyyteen elämänsä parantamiseksi tarvittavista toimista. WATCH tähtää osallistavaan kehitykseen, rohkaistakseen yhteisön ihmisiä sitoutumaan toimintaan ja lisätäkseen ihmisten luottamusta ja itsetuntoa.

WATCHin ensisijainen tehtävä on tukea ryhmien muodostumista ja olemassa olevien ryhmien vahvistamista mm. lukutaitokurssien, terveyspalveluiden ja -kampanjoiden, säästö- ja luotto-ohjelmien, tulonhankintaohjelmien ja tytöille tarkoitettu stipendien avulla.