Sustainable Development Institute (SDI)

SDI on vuonna 2004 rekisteröity liberialainen kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on muuttaa luonnonvaroihin liittyvää päätöksentekoa ja edistää Liberian luonnonvarojen hallinnasta saatavien hyötyjen jaon oikeudenmukaisuutta. Visiona on kestävyyteen, hyvään hallintoon ja paikallisyhteisöjen osallisuuteen perustuva luonnonvarojen hallinta. SDI:n työ jakaantuu kolmeen ohjelmaan: 1) Yhteisömaan suojeluohjelma, jossa kehitetään lakeja, säännöksiä ja ohjeistuksia yhteisöjen perinteisen maanhallinnan turvaamiseksi 2) Metsienhallinnan ohjelma, jossa puututaan korruptioon ja laittomiin hakkuisiin sekä edistetään lakien toimeenpanoa ja yhteisöjen oikeuksia, sekä 3) Yhteisöoikeudet ja yritysvastuu -ohjelma, jossa arvioidaan luonnonvarapolitiikan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia sekä yhtiöiden toiminnan jälkiä luonnonvarasektorilla.

SDI:n metsäohjelma on viimeisen kolmen vuoden aikana edistänyt useita saavutuksia metsäsektorilla. Se on kouluttanut valtaosaa maan 40 yhteisömetsien hallintaorganisaatiosta sopimusten laadinnassa, kirjanpidossa ja yhteisöjen oikeuksissa. SDI:n tukeman vaikuttamisen seurauksena yhteisömetsätalouden kehittämiskomiteat (CFDC) taivuttivat valtion vuonna 2016 myöntämään noin 2.6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria metsäsektorin tuotosta paikallisyhteisöjen hyväksi ja kattamaan yhteisöille niiden velkasaatavat. SDI sai hallituksen pysäyttämään yhteisömetsätalouslupien myöntämisen osoitettuaan, että metsähallinto myönsi niitä todellisuudessa yrityksille lain porsaanreikää hyödyntäen. Lainsäädäntö uusittiin 2017 ja samalla kiellettiin yksityiset metsähakkuut maataloustoimilupa-alueilla. SDI:n tukemana perustettiin yhteisömetsätalouden kehittämiskomiteoiden (CFDC) kansallinen liitto, josta on kehkeytynyt vaikutusvaltainen toimija metsienhallinnan prosesseissa, kuten sopimusneuvotteluissa ja kiistojenratkaisussa. SDI on tukenut myös yhteisöjen metsänhallintaelinten (CFMB) liiton perustamista, jotta ne pystyisivät osallistumaan kansallisiin konsultaatioprosesseihin, oppimaan yhteisömetsätalouden malleista ja kehittämään yhteisömetsäalueiden hallintaa. Nykyisellään CFMB:t hallinnoivat metsänhallintalupaa 40 yhteisössä, kattaen yli 800 000 hehtaaria metsää. Vajaat 100 lupaa odottaa vielä hyväksyntää. CFDCt vastaavat yhteisöjen eduista niiden lähialueilla sijaitseviin metsäkonsessioihin liittyen, CFMBt puolestaan yhteisöjen itsensä hallinnoimista metsistä.

SDI on verkostoitunut niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Se tekee osana Maan ystävien verkostoa sekä Forest Peoples Programmen kanssa vaikuttamisyhteistyötä liittyen öljypalmuviljelmiin, FERNin kanssa liittyen EU:n ja Liberian väliseen Voluntary Partnership Agreementiin ja Global Witnessin kanssa liittyen metsien hallintaan. SDI osallistuu Africa Community Rights verkostoon sekä Liberian Civil Society Working Group on Land Tenure Reform -työryhmään.

Country: