South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal)

SADED-Nepal on rekisteröitynyt järjestönä vuonna 2011. SADED-Nepal edistää oikeudenmukaista ja demokraattista luonnonvarojen hallintaa, ympäristönsuojelua ja ihmisten mahdollisuuksia ekologisen swaraaj:n kehittämiseen. Ekologinen swaraaj tarkoittaa mahdollisuutta autonomisempaan ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja kontrolliin luonnonvarojen käytössä. SADED-Nepalin toimintojen kautta eri toimijat voivat verkostoitua Nepalissa ja Etelä-Aasiassa. Sen toimintamuodot ovat erilaiset dialogit sekä niihin liittyvä julkaisutoiminta. Siihen kuuluu jäseninä aktivisteja, tutkijoita ja ruohonjuuritason toimijoita. SADED-Nepal on vahvasti linkittynyt paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Se on läheisesti yhteistyössä mm. Delhistä käsin toimivan South Asian Dialogues on Ecological Democracy –verkoston, Maailman Sosiaalifoorumi –prosessin kanssa sekä Tax Justice Networkin kanssa.