Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev)

Kolme ympäristöaktivistia perusti SESDevin vuonna 2009 huolestuttuaan öljypalmun viljelyn aiheuttamasta maankäytön paineesta Kaakkois-Liberiassa, jossa pääosa maan jäljellä olevasta luonnonmetsästä sijaitsee. SESDevin tavoitteena on tukea kehitysmalleja, jotka edistävät sosiaalista, taloudellista ja ympäristöoikeudenmukaisuutta erityisesti vallalla olevassa kehitysmallissa marginalisoiduimpien maaseudun yhteisöjen, naisten ja nuorten näkökulmasta. Työssään SESDev keskittyy osallistamiseen, kapasiteetin vahvistamiseen, selvitysten ja seurannan toteuttamiseen, paikallisyhteisöjen tukemiseen teknisen ja juridisen avun keinoin, toimeentulon kehittämiseen sekä yhteisöille suunnattujen materiaalien tuottamiseen. Materiaalit liittyvät mm. tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen (FPIC), yhteisö- ja maaoikeuksiin sekä palmuöljyn tuotantoon. SESDev on toteuttanut toimeentulohankkeita paikallisyhteisöjen kanssa, arvioinut sopimustuottajamalleja, kouluttanut yhteisöjen jäseniä tekemään seurantaa TIMBY-sovelluksen avulla sekä johtanut liberialaisten kansalaisjärjestöjen öljypalmutyöryhmää Golden Veroleum -yhtiöön ja RSPO-järjestelmään (Roundtable on Sustainable Palm Oil) liittyvässä kampanjoinnissa. Se on yksi viidestä kansalaisjärjestöjen edustajasta Liberian kansallisessa palmuöljyn tuotantoa käsittelevässä teknisessä työryhmässä. Vuodesta 2017 alkaen SESDev on tukenut 24 paikallisyhteisöä identiteettinsä rakentamisessa ja valmistautumisessa hakemaan maaoikeuksiensa tunnustamista.

Country: