Pa-O Youth Organization (PYO)

Pa-O Youth Organization pyrkii voimallistamaan nuoria, jotta he kykenevät osallistumaan kansalliseen päätöksentekoon, toimimaan yhteisöjensä johtajina ja edistämään vapautta, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Lähtökohtana on Pa’O etninen ryhmä, mutta se tukee eri etnisten ryhmien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. PYO pyrkii myös edistämään Pa’O-kirjallisuutta ja kulttuuria.
Järjestö on viime vuosina
- dokumentoinut perinteisiä maanhallinnan muotoja ja auttanut viljelijäyhteisöjä palaamaan alueille, jotka vapautuneet sotilaallisilta ryhmiltä.
- seurannut ja dokumentoinut Tityitin alueella olleen hiilivoimala- ja kaivoshankkeen toteutusta. PYO on tuonut dialogin piiriin sekä yhteisöjen, hallituksen ja etnisten aseellisten ryhmien johtajia.
- dokumentoinut maa- ja investointikysymyksiä yhteisöjä osallistaen. Se on kerännyt tietoa ja luonnostellut poliittisia aloitteita mm. huumeisiin (oopiumi), maakysymykseen ja verotukseen liittyen.
PYO on perustettu Shan-osavaltiossa vuonna 1998. Sen toimistolla työskentelee kokoaikaisina 16 ja osa-aikaisina 2 henkilöä. Henkilökunnasta yli 2/3 on naisia. Vuodesta 2013 lähtien PYOlla on hallituksen kanssa liittovaltio- ja osavaltiotasolla sopimukset, joiden pohjalta se saa toteuttaa hankkeita ja verkostoitua. PYO toimii Burma Environment Working Groupin (BEWG) sihteeristönä vuodesta 2017 lähtien.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Burma Environment Working Group (BEWG), joka on vuonna 2005 perustettu 22 myanmarilaisen järjestön verkosto maan eri osista. Verkosto toimii yhteisöjen kanssa maa-, luonnonvara- ja ympäristökysymyksissä. Järjestöt seuraavat Myanmarin kehityspolitiikkaa ja pyrkivät edistämään paikallisuuteen pohjautuvia kestäviä kokonaisvaltaisia ja rauhanomaisia kehitysmalleja. BEWG monitoroi myös suoria ulkomaisia investointeja. Verkoston yhteistyö painottuu tiedonhankintaan, -jakamiseen, kapasiteetin kasvattamiseen ja yhteiseen vaikuttamistoimintaan tavoilla, joita pystyvät hyödyntämään myös verkoston ulkopuoliset tahot. BEWGn parissa työskentelee viisi palkallista henkilöä. Verkostolla on oma nettisivustonsa (www.bewg.org).