Mali Folkecenter (MFC) Nyetaa

MFC Nyetaa perustettiin vuonna 1999 ja siitä on muodostunut hyvin verkostoitunut järjestö, joka on keskittynyt uusiutuvaan energiaan ja ympäristökysymyksiin. MFC kuvailee tärkeimmäksi tehtäväkseen paikallisen talouden tukemisen kapasiteetin rakentamisen, luonnonresurssien kestävän hallinnan ja hyvän hallinnon avulla. Järjestöllä on (vuonna 2016) 35 kokoaikaista ja 10 osa-aikaista työntekijää Bamakossa, jotka työskentelevät myös kentällä. Vuonna 2015 järjestöllä oli käytettävissään rahoitusta 1.3 miljoonaa euroa.

MFC tavoitteena on voimaannuttaa yhteisöjä kestävään hallintoon ja talouteen luonnonresurssien suhteen, ja samoin vastaavasti vahvistaa paikallista ymmärrystä liittyen ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen paikallisen kapasiteetin rakentamisprosessin avulla, kuten Sigida Nyetaa prosessi Sikassossa. MFC:n tavoitteena on nostaa paikalliset yhteisöntason aiheet kansalliselle tasolle, esimerkiksi FENA (kansallinen ympäristöfoorumi)-prosessin kautta. Lisäksi MFC on kansallisesti ja alueellisesti tunnustettu asiantuntija uusiutuvan energian kysymyksissä.  MFC on Reso-Climat Mali -verkoston sihteeri. Verkoston kuuluu yli 100 kansalaisjärjestöä ja -yhdistystä.