Justiça Ambiental (JA!)

Justiça Ambiental on järjestönä rekisteröity vuonna 2004.

Justiça Ambiental (JA!) pyrkii toimimaan erityisesti maaseudun ihmisten voimallistamiseksi osallistumaan ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. JA! on jäsenmäärältään pieni asiantuntijajärjestö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisyhteisöjen ja vapaaehtoisten aktivistien kanssa. Se nostaa esiin kestämättömän ja epäoikeudenmukaisen kasvun mukanaan tuomia ongelmia ja pyrkii löytämään ympäristöongelmien juurisyihin tarttuvia ratkaisuja.

JA!n toiminnassa on kolme painopistealuetta:

-       Maa, toimeentulo ja ekosysteemit

-       Kaivannaisteollisuus, ihmisoikeudet ja yritysvastuu

-       Ilmasto-oikeus ja energia

Kaikessa toiminnassa poikkileikkaavia teemoja ovat

-       Koulutus, media ja aktivismi

-       Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja patriarkaatin purku

Järjestö toimii sekä paikallistasolla että pyrkien vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se on toiminut mm. Mosambikin kansalaisyhteiskunnan ilmastonmuutosverkoston sihteeristönä. Se julkaisee mm. kuukausittaista uutiskirjettä ja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Country: