Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA)

JAPESDA (”Advocacy Network Natural Resources Management”) perustettiin Gorontalossa, Pohjois-Sulawesilla vuonna 2001 kahdeksan ympäristöjärjestön toimesta, mutta muutettiin sittemmin henkilöjäsenyyteen pohjaavaksi järjestöksi. JAPESDAn päämääränä on tukea luonnonvarojen hallinnan suvereniteettia ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon puolesta sekä luonnonvarojen hallintaan liittyen, tutkimustyötä luonnonvarojen hallinnasta sekä järjestänyt koulutuksia. Viime vuosina JAPESDA on keskittynyt erityisesti mangrovemetsien kestävään hallintaan Pohjois- ja Keski-Sulawesilla sekä vahvistamaan paikallisyhteisöjen kapasiteettia siinä. Sen toimesta on mm. ennallistettu kaksi hehtaaria mangrovemetsää, ympäristöministeriö on saatu määrittämään 125 ha mangrovemetsää olennaiseksi ekosysteemialueeksi ja alueen yhteistoimijaryhmä 2 495 ha vähittäin ennallistettavaksi mangrove-ekosysteemiksi. 745 ha on saatu suojelluksi merialueeksi ja paikallisyhteisöjen elinkeinoja on kehitetty. JAPESDA tekee yhteistyötä useissa paikallisissa järjestöverkostoissa sekä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Jälkimmäisiä ovat IUCN, Wetlands International, Conservation International ja Birdlife International. Sillä on myös toimiva yhteistyösuhde Indonesian ympäristö- ja metsäministeriön kanssa

Country: