South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED)

SADED-verkosto ei ole muodollinen järjestö eikä suljettu toimijoiden piiri. SADED-verkosto toimii hallinnollisesti Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) - tutkimusinstituutin  alaisena hankkeena. SADED:in puitteissa toimii lukuisia tutkijoita, kansalaisaktivisteja, järjestöjä ja kansalaisliikkeitä. Se järjestää luentoja, kokouksia, työpajoja ja seminaareja sekä tuottaa julkaisuja. SADED:issa toimivat osallistuvat myös monipuolisesti muiden järjestämiin ekologista demokratiaa sivuaviin tapahtumiin. SADED edistää oikeudenmukaista luonnonvarojen hallintaa, ympäristönsuojelua ja ihmisten mahdollisuuksia ekologisen swaraaj:in kehittämiseen. Ekologinen swaraaj tarkoittaa mahdollisuutta autonomisempaan ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja kontrolliin luonnonvarojen käytössä. SADED:in toimintojen kautta eri toimijat voivat verkostoitua Intiassa, Etelä Aasiassa ja globaalilla tasolla.

Country: