Himalayan Grassroots Women’s Natural Resource Management Association (HIMAWANTI)

HIMAWANTI perustettiin Hindu-Kushin Himalajan alueen maaseudun naisten alueelliseksi yhteistyöjärjestöksi vuona 1995. Verkostoon kuului ryhmiä Nepalista, Intiasta ja Pakistanista. Verkoston muodostaminen tapahtui Women Acting Together for Change (WATCH) ja International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) järjestöjen tuella. Vuonna 1998 maakohtaiset HIMAWANTIt rekisteröitiin erillisinä järjestöinä kussakin kolmessa maassa.

Järjestön tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan maaseudun naisten kestävään luonnonvarojen hallintaan liittyvää osallisuutta, verkostoitumista, osaamista, itseluottamusta ja taloudellista vahvistumista.

Järjestö on viime vuosina mm. antanut paikallistason ryhmille koulutusta ilmastonmuutokseen ja naisiin liittyviin hallituksen REDD-hankkeisiin liittyen, osallistunut Nepalin uuden perustuslain laadintaan sekä lisännyt Nepalin naisparlamentaarikkojen ymmärrystä luonnonvarain hallintaan liittyen. Se on tukenut jäsenistönsä osallistumista uuden perustuslain mukaisiin paikallis-, alue- ja valtiollisiin vaaleihin. Se on tukenut paikallisryhmiä mm. naisten maaoikeuksien vahvistamisessa, metsien hallintasuunnitelmien laadinnassa, yritystoiminnan kehittämisessä (mm. aromaattiset yrtit, matkailu ja puukäsityöt). Lisäksi se on tukenut parannettujen keittoliesien käyttöönottoa köyhissä kotitalouksissa.  Se antoi myös hätäapua vähäosaisille lapsille ja naisille vuoden 2015 maanjäristyksen jälkeen.

HIMAWANTI edustaa verkostona 1033 naisten metsäryhmää, joissa on kaikkiaan lähes 26000 naisjäsentä. Sen paikallisryhmien valitseman johtokunnan kaikki 14 jäsentä ovat naisia. Palkollisia työntekijöitä järjestöllä on 16.

Rahoituskokonaisuus