Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen ja Siemenpuu-säätiön webinaari

Aika: ma 31.1.2022 klo 13.30-15.30
Paikka: zoom (ks. ilmoittautumislinkki alempana)

Katso tilaisuuden videotallenne täältä! Lataa tilaisuuden lyhyt raportti täältä (pdf, 215 kt)

Taustalla Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi "Luonnon monimuotoisuus kestävän kehityksen mahdollistajana" tammikuulta 2021

PUHEENVUOROT:

Jaana Vormisto: Luonnon monimuotoisuus kehityspolitiikan läpileikkaavana tavoitteena (pdf, 900 kt)
Mitä luonnon monimuotoisuus (tai elonkirjo) läpileikkaavana tavoitteena voisi tarkoittaa järjestöjen hanke- ja ohjelmatyössä? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia asiaan liittyy?
Jaana Vormisto on biodiversiteettitutkimuksen tohtori, jolla on pitkä kokemus ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistämisestä ja sen yhdistämisestä sosiaalisesti kestävään kehitykseen sekä ihmisoikeuksiin.

Raimo Lilja: Toimeentulon näkökulma biodiversiteettiin (pdf, 1,8 mt)
Esitys kertoo luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta  Pääskyjen kehitysyhteistyöhankkeessa Keski-Nepalissa. Ensisijainen tavoite suojelualueiden perustamisesta on muuntunut chepangien alkuperäiskansan toimeentulon edistämiseksi kestävällä tavalla. Miten maatalouden, yhteisömetsien käytön ja karjatalouden kehittämisessä pitäisi ottaa huomioon biodiversiteetti sekä millaisia tuloksellisuuden mittareita on mahdollista käyttää? Lue täältä Liljan artikkeli (pdf, 1,2 mt) samasta aiheesta.
Raimo Lilja on tekniikan tohtori ja ympäristöasiantuntija joka on työskennellyt useissa kehitysmaissa. Hän on Kehitysmaayhdistys Pääskyjen hallituksen jäsen.

Tikli Loivaranta: Biokulttuuriset oikeudet ja yhteisöprotokollat (pdf, 340 kt)
Biokulttuuriset oikeudet korostavat kestävästi elävien paikallisyhteisöjen ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun yhteenkietoutumista. Yhteisöjen itse laatimat yhteisöprotokollat ovat tapa tehdä näkyväksi yhteenkietoutumisen monia muotoja ja edistää niin oikeuksia kuin elonkirjon säilymistäkin. Fokus on alkuperäisyhteisöissä, mutta muitakin paikallisyhteisöjä ja kehitysyhteistyön näkymiä sivutaan.
Tikli Loivaranta on Siemenpuu-säätiön aktiivi ja väitöskirjatutkija Turun yliopiston maantieteen osastolla. 

KOMMENTTIPUHEENVUORO:
Maija Kaukonen, WWF Suomen Metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija

KESKUSTELUA

ILMOITTAUTUMINEN tämän linkin kautta

Tilaisuutta voi myös seurata livenä Siemenpuun facebook-sivulla.

Katso myös facebook-tapahtuma.

Lue täältä Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi ja sen tiivistelmä.

Lataa täältä marraskuussa 2020 julkaistu Siemenpuun elonkirjoliite (pdf, 0,5 mt).

Tiedustelut: paaskyt(at)paaskyt.fi tai kari.bottas(at)siemenpuu.org