Mozambique

Mosambikin maaoikeuksia koskeva lainsäädäntö ja politiikka tunnustavat naisten tasavertaiset oikeudet, mutta silti naiset saivat vuonna 2015 myönnetyistä maankäyttöluvista vain 20 %. Tasa-arvon tiellä ovat patriarkaalinen kulttuuri, vallan epätasapainoa ruokkivat perinteiset normit, naisten heikko tietämys oikeuksistaan sekä pienviljelyä uhkaavat maan- ja luonnonvarojen käytön paineet, kuten suurinvestoinnit vientihyödykkeiden tuottamiseksi.

Justiça Ambiental edistää hankkeessa maatalouden kestäviä agroekologisia käytäntöjä välineenä haavoittuvimpien yhteisöjen ruokaturvan vahvistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Samalla pyritään vahvistamaan yhteisöjen edellytyksiä mukautua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Fórum Moçambicano das Mulheres Ruraisin (FOMMUR)

Justiça Ambiental (JA!)

Justiça Ambiental on järjestönä rekisteröity vuonna 2004.

Justiça Ambiental (JA!) pyrkii toimimaan erityisesti maaseudun ihmisten voimallistamiseksi osallistumaan ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. JA! on jäsenmäärältään pieni asiantuntijajärjestö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisyhteisöjen ja vapaaehtoisten aktivistien kanssa. Se nostaa esiin kestämättömän ja epäoikeudenmukaisen kasvun mukanaan tuomia ongelmia ja pyrkii löytämään ympäristöongelmien juurisyihin tarttuvia ratkaisuja.

JA!n toiminnassa on kolme painopistealuetta:

GeaSphere

GeaSphere on eteläisessä Afrikassa toimiva, Etelä-Afrikan Nelspruitissa majaa pitävä teollisten puuplantaasien vastainen verkosto, joka on laajasti verkottunut sekä alueellisesti että kansainvälisesti.  

Acção Académica Para O Desenvolvimento Das Comunidades Rurais (ADECRU)

Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), on opiskelijoiden vuonna 2007 perustama ja 2009 rekisteröity järjestö. Se edistää maaseutuyhteisöjen omaehtoisuuteen, solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa kokonaisvaltaista kehitystä.

30.1.2020

Siemenpuu-säätiö sai 30.1.2020 ministeri Ville Skinnarin tekemän valtionavustuspäätöksen ulkoministeriön myöntämälle ohjelmatuen lisärahoitukselle. Myönnetty summa vuosille 2020-2021 on 430 000 € eli sama, mitä Siemenpuu haki. Ohjelmatukijärjestöt pystyivät hakemaan lisätukea 30 % vuosille 2020 ja 2021 aiemmin myönnettyjen valtionavustusten määrästä.

3.6.2014

PRESS RELEASE:
NO TO PROSAVANA
National Campaign