Liberia

Hankkeessa järjestetään kylätason koulutustyöpajoja yhteisöoikeuslain säädöksistä, jaetaan yhteisömetsätalouselinten ja kyläkokouksen edustajille kopioita säädöksistä, koulutetaan Vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatteesta (FPIC) liittyen metsävarojen hallintaoikeuden siirtämiseen tai siitä luopumiseen, vahvistetaan yhteisön metsänhallintarakenteiden roolia ja vastuuta yhteisön metsien hallinnassa sekä sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa, tuetaan yhteisöä niin teknisesti kuin taloudellisesti sen metsänhoitosuunnitelman kehittämisessä ja toimeenpanossa, tuetaan kansall

Sustainable Development Institute (SDI)

SDI on vuonna 2004 rekisteröity liberialainen kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on muuttaa luonnonvaroihin liittyvää päätöksentekoa ja edistää Liberian luonnonvarojen hallinnasta saatavien hyötyjen jaon oikeudenmukaisuutta. Visiona on kestävyyteen, hyvään hallintoon ja paikallisyhteisöjen osallisuuteen perustuva luonnonvarojen hallinta.

30.1.2020

Siemenpuu-säätiö sai 30.1.2020 ministeri Ville Skinnarin tekemän valtionavustuspäätöksen ulkoministeriön myöntämälle ohjelmatuen lisärahoitukselle. Myönnetty summa vuosille 2020-2021 on 430 000 € eli sama, mitä Siemenpuu haki. Ohjelmatukijärjestöt pystyivät hakemaan lisätukea 30 % vuosille 2020 ja 2021 aiemmin myönnettyjen valtionavustusten määrästä.