South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED)

South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED) verkosto pyrkii syventämään ymmärrystä ekologisesta demokratiasta ja sen globaalista kontekstista sekä tuomaan käsitettä näkyvämmin esiin kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten elinten parissa käytävässä julkisessa keskustelussa. Toiminnan painopiste on Intiassa, mutta toiminnalla on myös vahvat laajemmat eteläaasialaiset ja globaalit ulottuvuutensa.

Toiminnallaan SADED edistää marginalisoitujen ryhmien osallistumismahdollisuuksia luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon. SADEDin toiminta liittyy vahvasti mm. ruokaturva- ja ilmastokysymyksiin sekä yhteisöjen autonomian edistämiseen paikallistasolla muodostettavien toimintaryhmien kautta. Verkoston tehtävänä on tuoda uusia ympäristöpainotteisia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa ihmisiä tarkastelemaan asioita kriittisesti.

Vuoropuhelun avulla etsitään ekologisesti kestäviä, oikeudenmukaisempia ja tasa-arvoisempia tapoja lievittää ja ratkaista ympäristöongelmia. Keskustelukanavina toimivat erilaiset yleisötilaisuudet, työpajat, seminaarit, julkaisut ja selvitykset.

Paikallisuuteen perustuvassa tarkastelussa pidetään mukana myös taustalla vaikuttavat globaalit rakenteet. SADED on ollut aktiivisesti mukana kansainvälisissä demokratiadialogeissa mm. Maailman Sosiaalifoorumeiden (WSF) puitteissa.

SADED toimii hallinnollisesti delhiläisen tutkimuslaitoksen Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) alaisuudessa.

Programme