Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP)

Järjestö on perustettu vuonna 1999 ja rekisteröity joulukuussa 2001 ogiek-vanhimpien sekä muiden yhteisön viiteryhmien edustajien toimesta. Järjestön tavoitteena on vahvistaa ogiekien taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja poliittista asemaa sekä osallistumista Kenian yhteiskunnalliseen toimintaan. OPDPlla on vuodesta 2019 lähtien ollut erityinen konsultatiivinen asema YKn talous- ja sosiaalineuvostossa. Se kuuluu jäsenenä mm. seuraaviin kansainvälisiin tai kansallisiin verkostoihin: International Land Coalition, Pan Africa Climate Justice Alliance, Green Climate Fund, Economic Social and Cultural Rights Network, Indigenous People of Africa Coordinating Committee (IPACC), Indigenous and Conserved Communities Area (ICCA) Consortium, Hunter Gatherer Forum Kenya, SDGs Kenya - Forum, Indigenous Peoples National Steering Committee on Climate Change. Lisäksi sillä on tarkkailijan asema Afrikan ihmisoikeuskomissiossa (African Commission on Human and Peoples’ Rights).
Vuonna 2009 OPDP oli keskeisenä toimijana viemässä ogiekeihin asuinalueisiin kohdistuneet Kenian hallituksen häätötoimet Afrikan ihmisoikeuskomissioon. Vuoden 2017 toukokuussa komissio teki päätöksen, jossa todettiin hallituksen syyllistyneen lukuisiin kansainvälisten sopimusten vastaisiin toimiin, loukaten mm. ogiekien oikeuksia omaisuuteen, kulttuuriin, uskontoon ja luonnonvaroihinsa. Päätös oli monella tapaa merkittävä. Kyseessä oli mm. Afrikan ihmisoikeuskomission ensimmäinen alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva päätös. OPDP sai vuonna 2018 International Land Coalitionin palkinnon ogiekien maaoikeuksien hyväksi tekemästään työstä.
OPDP tekee työtä ogiekien kulttuurin ja kielen säilymisen puolesta mm. järjestämällä vuosittaisia kulttuurikohtaamisia. Samoin se pyrkii vahvistamaan ogiekien erilaisia tuloatuottavia toimintoja.