Bambutyöläisten perinteisen bambukäsityötoiminnan säilyttäminen ja uusintaminen

Hankkeen puitteissa vahvistettiin bambutöistä riippuvaisten adivasiyhteisöjen metsäoikeuksia neljässä Intian osavaltiossa (Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat ja Karnataka). Bambuyhteisöt ovat olleet omilla alueillaan hyvin syrjityssä asemassa muiden väestöryhmien ja viranomaisten taholta. Heidän elämänsä on aiemmin perustunut kiertävään elämään. Sitä on ulkopuolisten näkökulmasta pidetty lähtökohtaisesti rikollisuuteen perustuvana elämänä jo siirtomaakaudesta alkaen. Yhteisöt ovat olleet köyhiä ja eristyneitä ja täten syvästi tietämättömiä Intian lainsäädäntöön pohjautuvista oikeuksistaan.

Tässä hankkeessa tehtiin bambuyhteisöihin liittyviä perusselvityksiä ja järjestettiin yhteistyökokouksia ja koulutuksia kylätasolta osavaltiotasolle asti. Hankkeessa on jaettu tietoa yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista, nojautuen ennen kaikkea Intian metsäoikeuslainsäädäntöön, mutta myös erilaisiin hallituksen adivaseille tarkoitettuihin tukiohjelmiin liittyen. Hankkeessa myös vahvistettiin bambutyöstä riippuvaisten yhteisöjen identiteettiä ja yhteistyötä muun muassa yhteisöjen välisten tutustumisvierailujen ja festivaalitapahtumien avulla. Chhattisgarhissa bambutyöstä riippuvat yhteisöt ovat perustaneet keskinäisen edunvalvontaelimen (Pardhi Mahapanchayat). Kylätason toiminnan organisoimiseksi hankkeen tuella perustettiin erityisiä kyläkomiteoita.

Country(ies): India Partner(s): Parivartan Samaj Sevi Sanstha (Parivartan) Project approved: 21.11.2013 Grant: 23 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2013 to 05/2016 Programme: Intia: adivasi-alkuperäiskansojen oikeudet