Dougabougoun ja Sagabalan kylien terveysasemien aurinkosähköistäminen

Hankkeessa aurinkosähköistetään Dougabougoun ja Sagabalan kylien terveysasemat Malin Sagabalan  kunnassa sekä varustetaan ne pakastimilla.  Terveysasemien hallintokomiteoiden jäsenet koulutetaan laitteiden käyttöön. Kaksi paikallista teknikkoa/sähköasentajaa koulutetaan ja varustetaan työkaluilla laitteiden huoltoon ja korjaukseen. Hankkeessa tiedotetaan myös laajemmin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Hanke hyödyttää kaikkia terveysasemien toimialueiden asukkaita, yhteensä lähes 15 000 henkilöä. Hankkeen toteuttaja on Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC) –järjestö.

Project approved:
7.5.2020
Programme: Partner(s): Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC) Grant: 36 000€ Country(ies): Project duration:
12kuukautta
Tag(s):